İktisat

Doç. Dr. Murat Anıl MERCAN
İktisat Bölümü

Murat Anıl MERCAN
Telefon
(262) 605 14 29
E-Posta
mamercan@gtu.edu.tr
Ofis
B Blok, 223
Çalışma alanları
Nesillerarası Gelir İlişkisi, Evlilik, Yaşlılık

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 1. Mercan, M. A., and Karakas, M. (2015). Industry-Level Female-Male Wage Gap in Turkey. Bilig(73), 157-170.
 2. Mercan, M. A., Karakas, M., Citci, S. H., and Babacan, M. (2015). Sector-Based Analysis of the Education-Occupation Mismatch in the Turkish Labor Market. Educational Sciences-Theory and Practice, 15(2), 397-407.
 3. Mercan, M. A. (2014). A Research Note on the Relationship Between Long Working Hours and Weight Gain for Older Workers in the United States. Research on Aging, 36(5), 557-567. doi: 10.1177/0164027513510324
 4. Mercan, M. A. (2014). The Relationship between Working Hours and Alzheimer's Disease in the United States. Journal of Mental Health Policy and Economics, 17, S13-S13.
 5. Mercan, M. A. (2012). Intergenerational Income Mobility in Turkey. Iktisat Isletme Ve Finans, 27(318), 83-94. doi: 10.3484/iif.2012.318.3259

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Mercan, Murat A. (2011) "Poverty Trap: The Missing Part of The Intergenerational Mobility Estimates" Economic Affair, 56, 335-343
 2. Mercan, Murat A. (2011) "The Effect of Averaging in The Estimation of Intergenerational Mobility" International Journal of Economic Issues vol 4, no 1
 3. Mercan, Murat A. (2010) "Transitory Shocks and Intergenerational Income Elasticities" Empirical Economics Letters 9, 675-682


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Mercan, Murat A. (2012) "Marriage Premium in Turkey" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan özel sayısı, Yıl:11 Sayı:21, s329-336
 2. Mercan, Murat A. (2012) "Assortartive Mating and Turkish Marriage Market" Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran Sayısı ( C.XIV, S I, 2012 )
 • Kiracı, Kasım (2013) Türkiye'de 1980-2012 Dönemi Havacılık Verilerinin Yapısal Kırılma Testleriyle Analiz Edilmesi
 • Doktora: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Yüksek lisans: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Üyelikler:

American Economic Association
Population Association of America
The Society of Labor Economists
The European Association of Labour Economists