İktisat

Doç.Dr. Murat Anıl MERCAN
İktisat Bölümü

Murat Anıl MERCAN
Telefon
(262) 605 14 29
E-Posta
mamercan@gyte.edu.tr
Ofis
B Blok, 223
Çalışma alanları
Nesiller Arası Gelir İlişkisi, Evlilik, Yaşlılık

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 • Mercan, Murat A. (2014) "A Research Note on the Relationship Between Long Working Hours and Weight Gain for Older Workers in the United States." Research on Aging, September 2014 36: 557-567, doi:10.1177/0164027513510324
 • Mercan, Murat A. (2012) "Intergenerational Income Mobility in Turkey" İktisat, İşletme, Finans, 28 (318), 83-94

Meeting Abstract

 • Mercan, Murat A. (2014). "The Relationship between Working Hours and Alzheimer's Disease
  in the United States." Journal of Mental Health Policy and Economics,17, S13-S13.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Mercan, Murat A. (2011) "Poverty Trap: The Missing Part of The Intergenerational Mobility Estimates" Economic Affair, 56, 335-343
 • Mercan, Murat A. (2011) "The Effect of Averaging in The Estimation of Intergenerational Mobility" International Journal of Economic Issues vol 4, no 1
 • Mercan, Murat A. (2010) "Transitory Shocks and Intergenerational Income Elasticities" Empirical Economics Letters 9, 675-682


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Mercan, Murat A. (2012) "Marriage Premium in Turkey" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan özel sayısı, Yıl:11 Sayı:21, s329-336
 • Mercan, Murat A. (2012) "Assortartive Mating and Turkish Marriage Market" Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran Sayısı ( C.XIV, S I, 2012 )
Kiracı, Kasım (2013) Türkiye'de 1980-2012 Dönemi Havacılık Verilerinin Yapısal Kırılma Testleriyle Analiz Edilmesi
 • Doktora: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Yüksek lisans: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi