İktisat

Doç.Dr. Murat Anıl MERCAN
İktisat Bölümü

Murat Anıl MERCAN
Telefon
(262) 605 14 29
E-Posta
mamercan@gyte.edu.tr
Ofis
B Blok, 223
Çalışma alanları
Nesiller Arası Gelir İlişkisi, Evlilik, Yaşlılık

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 1. Mercan, Murat A. (2014) "A Research Note on the Relationship Between Long Working Hours and Weight Gain for Older Workers in the United States." Research on Aging, September 2014 36: 557-567, doi:10.1177/0164027513510324
 2. Mercan, Murat A. (2014). "The Relationship between Working Hours and Alzheimer's Disease
  in the United States." Journal of Mental Health Policy and Economics,17, S13-S13.
 3. Mercan, Murat A. (2012) "Intergenerational Income Mobility in Turkey" İktisat, İşletme, Finans, 28 (318), 83-94

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Mercan, Murat A. (2011) "Poverty Trap: The Missing Part of The Intergenerational Mobility Estimates" Economic Affair, 56, 335-343
 2. Mercan, Murat A. (2011) "The Effect of Averaging in The Estimation of Intergenerational Mobility" International Journal of Economic Issues vol 4, no 1
 3. Mercan, Murat A. (2010) "Transitory Shocks and Intergenerational Income Elasticities" Empirical Economics Letters 9, 675-682


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Mercan, Murat A. (2012) "Marriage Premium in Turkey" İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan özel sayısı, Yıl:11 Sayı:21, s329-336
 2. Mercan, Murat A. (2012) "Assortartive Mating and Turkish Marriage Market" Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran Sayısı ( C.XIV, S I, 2012 )
Kiracı, Kasım (2013) Türkiye'de 1980-2012 Dönemi Havacılık Verilerinin Yapısal Kırılma Testleriyle Analiz Edilmesi
 • Doktora: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Yüksek lisans: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi